V rámci spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom sme v roku 2019 mapovali nové potencionálne úseky cykloturistických trás. Zmapovali sme viac ako 150 km úsekov pri Leviciach, Nitre a Močenku, kde sa pripravujú vyznačenia nových trás. V roku 2020 budeme mapovať ďalšie úseky, pracovať na dokumentáciach a povoľovacích konaniach.