Už 10. apríla 2021 opätovne štartuje Vrchárska koruna Trenčianska. Cieľom tohto projektu je propagácia cykloturistických a turistických trás v rámci Trenčianskeho kraja.

Čo je to VKT a kde získam všetky informácie?

Vrchárska koruna Trenčianska je projekt, ktorého cieľom je propagácia cykloturistických a turistických trás naprieč Trenčianskym krajom. Cieľom je motivovať ľudí k pohybu na čerstvom vzduchu s objavovaním vrcholom Trenčianskeho kraja a blízkeho okolia. Každoročne organizátori vyberú 20 najatraktívnejších vrcholov, ktoré sú prístupné na bicykli. Jedná sa o viac ako 172 km cykloturistických trás so spoločným prevýšením s viac ako 7 446 m. Každý účastník si svoje cesty plánuje sám, pričom musí dodržať iba zdolanie všetkých 20 predpísaných vrcholov. Účastník sám rozhoduje o tom, kedy daný vrchol navštívi, v akom čase, či sám alebo v akej spoločnosti. Po ukončení výzvy účastník zasiela svoje fotografie (selfie z vrcholov) organizátorom podujatia. Ale o tom neskôr, poďme pekne poporiadku....

Ako sa do VKT zapojiť?

Veľmi jednoducho, je možné zúčastniť v troch hlavných kategóriách:

    VKT Bike – účastník musí zdolať 20 predpísaných vrcholov na bicykli.
    VKT Run & Walk & Dog – účastník musí zdolať 20 predpísaných vrcholov, avšak je možné ich zdolať i pešo, prípadne behom.
    VKT handicap – pre účastníkov, ktorí kvôli akémukoľvek postihnutiu nemôžu zdolať všetky predpísané vrcholy, v čase konania akcie je potrebné aby účastník zdolal aspoň 5 vrcholov, pričom VKT odporúča zvoliť vrcholy, kde vedie asfaltová cesta.

Okrem spomenutých hlavných kategórií, po skončení súťaže budú vyhlásení aj výhercovia spolu až 10-tich podkategórií, ktoré nájdete na stránke VKT. Mapu vrcholov 2021 nájdete na tejto adrese.

Každý účastník je povinný zaslať po zdolaní všetkých vrcholov fotografie z vrcholov organizátorom cez formulár a vypísať všetky ostatné potrebné náležitosti. Následne sa bude vyhodnocovať poradie víťazov podľa termínu odoslania vrcholových fotografií. Po ich verifikovaní bude účastník zaradený medzi držiteľov VKT.

VKT sa tento rok tradične bude konať od 10. apríla 2021 do 31. novembra 2021.

Kto stojí za projektom VKT?

Inšpiráciou pre zorganizovanie Vrchárskej koruny Trenčianskej bola Vrchárska koruna Valašska. Organizátori sa tejto koruny zúčastnili a nadchla ich natoľko, že sa rozhodli niečo podobné zorganizovať i na Slovensku a veru sa im to i podarilo! Za projektom stoja traja cyklistický nadšenci: Rado Tilandy, Paľo Babica a Mišo Barták.

A čo na záver dodať?

Všetkým účastníkom držíme palce aby na jednotlivé vrcholy dorazili v poriadku a aby sa na cykloturistických trasách nestratili, ale veď od toho sme tu zase my, aby sme dbali na riadne vyznačenie trás v teréne. Sme veľmi radi, že môžeme na danom projekte participovať ako partneri a napomôcť tak v propagácií zdravého pohybu, cykloturisticky a turistiky v Trenčianskom kraji.

Registrovať sa môžete i do klubu VKT Bike v aplikácii STRAVA.
Prikladáme i kalendár plánovaných akcií VKT.