Žiadame turistov a ostatných návštevníkov lesa, aby sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti vyhli červenej turistickej značke na hlavnom hrebeni Inovca a červenej a modrej cykloturistickej trase v úseku Inovecká chata – Jakubová dňa 30.11.2019, od 9:00 do 16:00, z dôvodu konania spoločnej poľovačky, schválenej Okresným úradom v Trenčíne, Pozemkovým a lesným odborom.