Koncom minulého roka sme mapovali viac ako 350 km nových a potencionálnych cykloturistických trás na území Trnavského kraja. V rámci pohoria Malé Karpaty to bolo 8 trás s dĺžkou 136 km.

Medzi nimi i pokračovanie Štefánikovej cyklomagistrály z Pezinskej Baby až na Bradlo či trasy ponad Smolenický zámok alebo okolo kostola Katarínka. Všetky trasy prešli povoľovacím procesom na ochrane prírody a momentálne prebiehajú jednania s vlastníkmi pozemkov. Všetko je na dobrej ceste a veríme, že začiatkom budúceho roka budeme môcť trasy vyznačiť.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.