Celá dotácia je určená na obnovu značenia na cykloturistických trasách po celom Slovensku. Budeme teda obnovovať samotné maľovanie značenie, realizovať výrobu a osádzanie nových prvkov značenia, nakúpime farby, materiál, technické vybavenie či zorganizujeme stretnutie značkárov cykloturistických trás. Snažíme sa teda financie rozložiť do všetkých regiónov, najmä do tých, kde sa nám ťažšie zháňajú financie na obnovu či realizáciu značenia. Celkový sumár a prehľad prác za rok 2017 zverejníme až koncom roka.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.