Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo oznamuje cykloturistom, že vzhľadom na vzniknutú situáciu spôsobenú vetrovou kalamitou dňa 15.7.2021 nie je v súčasnosti prejazdná modrá cykloturistická trasa č. 2432 Hybe – Kráľová Lehota – Michalovo.

V lokalite KÚ Kráľová Lehota bude prebiehať kalamitná ťažba drevnej hmoty a je veľmi nebezpečné a zdraviu ohrozujúce pohybovať sa v týchto lokalitách.

!! Prosíme cykloturistov aby sa tejto cykloturistickej trase a lokalite vyhli a neprechádzali tadiaľ na bicykloch. !!


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.