Farba: červená
Evidenčné číslo: 017
Dĺžka (km): 95,3 km
Prevýšenie: 364/699 (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, trail, poľná cesta, lesná cesta

Popis:
(Veľká Izra – Čerhov – Viničky – Veľké Slemence)
Dolnozemplínska cyklomagistrála I. Veľká Izra – Čerhov, dĺžka: 32 km
Dolnozemplínska cyklomagistrála II. Čerhov – Viničky, dĺžka: 22,5 km
Dolnozemplínska cyklomagustrála III. Viničky – Veľké Slemence (štátna hranica SK/UA), dĺžka 45 km

Dolnozemplínska cyklomagistrála začína v rekreačnej oblasti pri jazere Izra uprostred Slánskych vrchov. Odtiaľ pokračuje po čiastočne spevnenej lesnej ceste do obce Kalša, kde sa napája na štátnu cestu a pokračuje do obce Michaľany a Luhyňa. Následne pokračuje do obce Čerhov (Tokajská oblasť) po poľnej ceste v dĺžke 3 km. Ďalej vedie trasa po spevnených komunikáciách do obce Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a cez vinohrady okolo vyhliadkovej veže do obce Černochov. Odtiaľ pokračuje do obce Borša a Viničky až na most cez rieku Bodrog. Následne pokračuje čarokrásnym prostredím Medzibodrožia po ľavobrežnej hrádzi rieky Bodrog a Latorica až po štátnu cestu I. triedy. Ďalej pokračuje v smere na Veľké Kapušany (do ľava) v krátkom úseku po štátnej ceste I. triedy a následne schádza na pravobrežnú hrádzu rieky Latorica. Hrádze riek Bodrog a Latorica sú spevnené a zjazdné aj v daždi. Pred vodohospodárskym objektom v katastri obce Ptrukša cyklotrasa schádza na čiastočne spevnenú poľnú cestu, ktorá vedie do obce Ptrukša. Odtiaľ pokračuje po štátnej ceste do obce Veľké Slemence, odkiaľ je možné pokračovať až do Užhorodu. Hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci je určený pre peších a cyklistov.

Turistické zaujímavosti: Jazero Izra, Dom ľudových tradícií Čerhov, Vínne tufové pivnice Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Viničky, Vyhliadková veža medzi obcami Malá Tŕňa a Černochov, Plavba po rieke Bodrog – lodný prístav Viničky, mŕtve ramená rieky Bodrog a Latorica, Obecný dom Zatín, Lanový most Ptrukša.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.