Na trase EuroVelo 6 prebiehajú realizačné práce s budovaním nových úsekov. Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ nás informovalo o zámere budovania nového úseku na trase EuroVelo 6 v úseku Čenkov – Obid.

S realizáciou predmetných prác budú na trase isté obmedzenia. Prosíme cyklistov, aby obmedzenia a obchádzku trasy rešpektovali. Nerešpektovanie obmedzení vedie k spomaleniu realizačných prác, nakoľko na úseku sa budú nachádzať stavebné stroje a mechanizácia. Tie sa pri strete s cyklistom musia vyhýbať a tým sa spomaľujú práce.

Úsek, v ktorom prebiehajú práce sú vyznačené na mapke žltou farbou, obchádzková trasa vedie po ceste I/63 a III/1509 (na mapke znázornené červenou farbou).

Ďakujeme všetkým cyklistom za rešpektovanie obmedzení.

Zdroj informácie: Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.