V úvode roka 2023 máme priestor na ohliadnutie sa za prácami z roka minulého. Slovenský cykloklub v minulom roku spolupracoval s viacerými samosprávnymi krajmi, krajskými organizáciami, či oblastnými organizáciami cestovného ruchu, vďaka čomu vieme zabezpečiť sústavnú obnovu cykloturistického značenia po celom Slovensku.

V roku 2022 sme intenzívne spolupracovali i s krajskou organizáciou cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava, vďaka čomu sa obnovilo cykloturistické značenie na 19 trasách v regióne.

Kompletnou obnovou prešlo viac ako 200 km cykloturistických trás

Na 19-stich cykloturistických trasách v Bratislavskom kraji prebehla kompletná obnova, niektoré z trás boli obnovené v celej dĺžke, niektoré iba v konkrétnom úseku. Spolu bolo vymaľovaných 205,1 km existujúcich cykloturistických trás. 

Okrem maľovaného značenia, prebehla i obnova cykloturistických prvkov, tabuliek a smerovníkov. Vymieňali sme poškodené prvky ako tabuľky a smerovky, či už išlo o vylámané, zastriekané alebo iným spôsobom zničené prvky. Obnovili sme i 7 existujúcich cyklosmerovníkov – tie dostali nový náter, boli prebetónované alebo vyrovnané.

Významnou obnovou prešla napríklad červená cykloturistická značka 047 – Štefániková cyklomagistrála, ktorá bola obnovená v úseku Pezinská baba – Sklená huta – Červená Hlina. Taktiež významnou obnovou prešla aj modrá značka 2008 – GreenBike Tour, kde sa obnovila skoro polovica z celkovej dĺžky trasy.

Okrem výmeny poškodených prvkov a obnovy maľovaného značenia sme v roku 2022 realizovali i renováciu troch existujúcich veľkoplošných máp. Obnova spočívala v nátere dreveného podkladu, upevnenie nosníkov, výmena poškodených prvkov a následne i v samotnej výmene mapy za aktuálnejšiu.

Práce sa realizovali na základe zákazky „Údržba a technická podpora cykloturistických trás a cyklosčítačiek na území Bratislavského samosprávneho kraja“  z financií KOCR Turizmus regiónu Bratislava.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.