Aj v roku 2021 spolupracujeme s Trnavským samosprávnym krajom na systematickej obnove cykloturistického značenia naprieč krajom. V roku 2021 je naplánovaná obnova spolu približne 300 kilometrov cykloturistických trás, z čoho až 50 kilometrov tvoria nové trasy alebo nové úseky a vedenia už existujúcich trás.

Práce na obnove cykloturistického značenia napredujú

V poslednom kvartáli roku 2021 Slovenský cykloklub začal s obnovou cykloturistického značenia na území Trnavského kraja. Pri uzatváraní projektu s VÚC Trnava naši značkári vytypovali spolu 17 cykloturistických trás, ktoré potrebujú nevyhnutnú obnovu a taktiež sa naplánovalo 6 nových úsekov, z čoho 3 sú úplne nové cykloturistické trasy.

Pred samotnou realizáciou značenia Slovenský cykloklub vykonal rekognoskáciu vybraných cykloturistických trás. Predmetom rekognoskácie bolo zistiť aktuálny stav týchto trás, ako i zistenie stavu cykloturistického značenia a inej infraštruktúry. Vyhodnotili sme stav maľovaného značenia, zaznamenali všetky poškodené prvky cykloturistickej infraštruktúry, vyhodnotili sme miesta, kde značenie nie je veľmi jasné a potrebovalo by zhustiť.

Cykloturisti sa môžu tešiť na novú drobnú infraštruktúru

Cykloturisti sa môžu tešiť i na novú drobnú infraštruktúru, ktorá pribudne v kraji. Naši značkári v tomto roku osadia spolu 4 veľkoplošné drevené mapy3 cykloservisné stojany.

Obnovu cykloturistického značenia v regióne finančne podporil Trnavský samosprávny kraj. V galérii prinášame krátky fotoreport z obnovy maľovaného značenia v kraji.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.