Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2855
Dĺžka (km): 18,3 km
Prevýšenie: 290/355 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Členitá, krajinársky príťažlivá trasa s výhľadmi v regióne stredného Spiša. Zo severného okraja Národného parku Slovenský raj prechádza Hornádskou kotlinou do lokality „Spišský hrad a pamiatky okolia“ zapísanej do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Popis: Trasa vychádza zo Spišských Tomášoviec od križovatky viacerých cykloturistických trás (0145714, 8708) východným smerom. Od okraja obce vedie poľnou cestou s betónovým povrchom, za podjazdom vchádza do Smižian. Prechádza rázcestníkom cykloturistických trás Smižany s trasou č. 5705, obcou Smižany a pokračuje severne cestou III/3201 stúpaním. Po následnom zjazde do obce Iliašovce na križovatke ciest a cykloturistických trás (2855, 5714) odbočuje juhovýchodne prudko doprava. Pokračuje spolu so zelenou cykloznačkou a za futbalovým ihriskom na križovatke poľných ciest, sa od nej odpája odbočením doprava. Pokračuje stúpaním poľnou, neskôr lesnou cestou k súčasnému výletnému miestu a k bývalému areálu oddychu z 18. stor. Sans-Souci s rekonštruovanými ruinami kaplnky a obelisku. Odtiaľ trasa vedie hrebeňom Modrého vrchu (Blaumont) členito lesnými cestami s výhľadmi. Po zjazde popri záhradkách nad benzínovým čerpadlom odbočuje doľava na cestu II/533, prechádza cez obec Harichovce s križovatkou cykloturistických trás (2855, 5714). Za obcou pred železničným priecestím trasa odbočuje doprava na poľnú cestu a Capkovou dolkou tiahlym stúpaním okrajom lesa prichádza na križovatku lesných ciest a cykloturistických trás Pod Kačelákom (2855, 8709). Na križovatke odbočuje doprava vedie klesajúcou lesnou cestou, neskôr s asfaltovým povrchom na rázcestie lesných ciest a cykloturistických trás Hájenka, kde sa opäť stretáva so zelenou značkou č. 5714.. Pri horárni na rázcesti odbočuje doľava a opäť lesnou spevnenou cestou tiahlo aj lúkou hore pokračuje už v Prešovskom kraji.

Z križovatky lesných ciest trasa východne pomerne strmo klesá z lesa do otvoreného terénu nad obcou Domaňovce. V obci na križovatke ciest pri rázcestníku cykloturistických trás  odbočuje doľava na cestu III/3208 severne a pokračuje pohodlne ku obci Klčov. Na križovatke pred obcou Klčov odbočuje doprava, tiahlo cestou III/3242 stúpa nad obec Bugľovce (prvé výhľady na Spišský hrad). Na križovatke ciest III/3211 odbočuje doľava strmo dole do obce, aby pokračovala pohodlne popri minerálnom prameni do obce Baldovce. Za Baldovcami miernym stúpaním prichádza na križovatku pri Spišskej Kapitule, kde odbočuje doprava a Levočskou cestou schádza dole na námestie v Spišskom Podhradí.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.